מחלקת פירות וירקות ומשלוח עד הבית יש לעיין באזורים בהם מתבצע המשלוח המחיר וההזמנה הוא לקילו כל עוד לא מצוין אחרת