"כולנו חברים"

פרוייקט כולנו חברים הוקם על מנת לעודד קניה אצל אנ''ש

הוקם בעידוד גדולי הרבנים אשר מאוד נהנו מהרעיון וציינו אותו לשבח

היו אפילו רבנים שיצאו מגדרם ואמרו דברים מיוחדים כגון רב אחד שאמר "אם ההייתי יכול היית מבטל את כל המכירות הסניות ומעודד רק כאלו פרוייקטים אשר נותנים כוח לעסקים מאנ''ש להחזיקם- שלא יפלו ויזדקקו ח''ו לאחר מכן לקופות צדקה"

והיה רב שאמר "אכן גדול מי שנותן ידו עם אחיו שלא יפול יותר ממי שנותן צדקה לאחר שנפל..!"   וגדול ארגון פרוייקט כולנו חברים אשר מעורר עניין זה אשר בשנים האחרונות נדוש מאוד בגלל ריבוי המבצעים וחנויות האינטרנט השונות ואשרי חלקו של הנותן ידו עם ארגון זו ,

וידוע הפסק הלכה הברור שיהודי שקונה אצל אנ''ש יכול לשלם את ההפרש ממעשרות ! {אם יש הפרש שיכל למצוא ביותר זול בחנות שלא של אנ''ש}
אודות imageאודות image